Oefentherapie thuis (ouderen/chronisch zieken)

In het huidige zorglandschap wordt steeds meer ingezet op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Oefentherapie thuis speelt daarin een cruciale rol. Heeft u lichamelijke klachten of loopt u tegen problemen aan in het dagelijks leven? Kunt u niet meer naar de praktijk komen?

Oefentherapie thuis heeft als doel het vergroten én behouden van de zelfredzaamheid van cliënten, zodat deze zo lang mogelijk, veilig en gelukkig in de eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Met thuis oefentherapie zijn cliënten sneller (weer) zelfredzaam en de taak van de mantelzorger en de thuiszorgmedewerker wordt verlicht.  Oefentherapie Mensendieck Hoofddorp heeft een multidisciplinair team opgericht. Hierin zijn werkzaam de wijkverpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, ergotherapie, dietiste, fysiotherapie en logopedie. Samenwerken vanuit één team bij de cliënten thuis.

www.geintegreerdewijkzorg.nl

Contact

U bent van harte welkom in een van onze 3 locaties in Hoofddorp

Afspraak maken

Toolenburg

Manenburgdreef 101

2135 GW Hoofddorp

De Parken

Hoofdweg 865

2135 MB Hoofddorp

Centrum

Ter Veenlaan 179a

2131 WP Hoofddorp